Skocz do zawartości

Witaj na Forum Gry Multiplayer MMO RPG
Zarejestruj się lub zaloguj, aby uzyskać pełny dostęp do wszystkich naszych funkcji. Po zalogowaniu zyskasz możliwość tworzenia nowych tematów, odpowiadania na już istniejące, przyznawania innym reputacji, korzystania z naszego sklepu... Sprawdź sam, co dla Ciebie przygotowaliśmy! Jeśli posiadasz już konto zaloguj się tutaj, w przeciwnym razie zarejestruj się za darmo!
Zdjęcie

Komendy w Trybie Single Player MineCraft - Single Player Commands


 • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
42 odpowiedzi w tym temacie

#1
Fabian

Fabian

  Master

 • Root
 • PipPipPipPipPip
 • 1812 postów
 • 259 tematów
635
Znakomity
 • PłećNie ustalono


Komendy w Trybie Single Player MineCraft 1.7.3 - Single Player Commands

Download 1.8.1:

Please Login or Register to see this Hidden Content


Instalacja komend:

Installation Instructions

Manual Installation
1. Go to the ".minecraft/bin" directory and backup minecraft.jar
2. Using 7zip or equally capable archive viewer open minecraft.jar
3. Delete the META-INF folder (if on a MAC *only* delete the Mojang_c files)
4. Copy ALL the ".class" files contained within the mod to minecraft.jar, replacing the existing files.
5. Close minecraft.jar
6. Copy ALL the ".jar" files contained within the mod to the ".minecraft/bin" directory
(the same directory as minecraft.jar). This means copy WorldEdit.jar into ".minecraft/bin" NOT into Minecraft.jar
7. Enjoy the mod.


Lista aktualnych ID znajduje się tutaj:

Please Login or Register to see this Hidden Content


Lista komend:

/achievement <list|unlock> - Allows you to list or unlock all achievements
/alias <NAME> <COMMAND> {ARGS} - Allows you to assign an alias to one or more words
/ralias <NAME> - Removes the specified alias
/resize [1080p|720p|480p|setdefault [WIDTH]|<HEIGHT>] - Resizes the Minecraft window, no arguments sets it to default
/startup <COMMAND> {ARGS} - Specifies a command to run on startup[
ascend - Przenosi cię na wyższy klocek
clear - Czyści konsolę
damage - Włącza/wyłącza obrażenia
defuse [all] - Rozbraja uruchomione tnt
descend - Przenosi cię na niższy klocek
destroy [all] - Niszczy wybrany przedmiot
difficulty <LEVEL> - Zmiana poziomu trudności od 1 do 3
dropstore - Przenosi cały twój ekwipunek do skrzynki, którą utworzysz po wpisaniu komendy
duplicate [all] - Wyrzuca na ziemię sklonowany aktualnie trzymany w ręce przedmiot.
explode [SIZE] - detonuje obszar
extinguish|ext [all] - Gasi ogień w pobliżu, lub wszędzie
falldamage - Włącza/wyłącza obrażenia od spadania
firedamage - Włącza/wyłącza obrażenia od ognia
goto <NAME> - Przenosi do miejsca
grow [all] - Przyspiesza wzrost sadzonek i innych na mapie
heal <HEALTH> - Leczy gracza do wybranej ilości życia
health <min|max|infinite> - Ustawia poziom życia gracza
help [COMMAND] - Pomoc
home – Przenosi do domu
instantmine - Włącza szybkie kopanie
item <ITEMCODE|ITEMNAME> [QUANTITY] – Daje przedmiot
itemname - Pokazuje nazwę i ID przedmiotu trzymanego w ręce
itemstack <ITEMID> [QUANTITY] - Daje stack wybranego przedmiotu
jump - Przenosi do klocka, który wskazujemy kursorem
kill – Zabija nas
killnpc [all] - Zabija wszystko dookoła
listwaypoints - Spis wszystkich miejsc
msg <MESSAGE> - Dodaje wiadomość do konsoli
music [VOLUME] - Włącza muzykę
pos – Pokazuje aktualną pozycję
rem <NAME> - Usuwa miejsce
removedrops [all] - Usuwa dropnięte klocki z mapy
repair [all] - Naprawia wybrany przedmiot
replenish [all] - Zmienia ilość trzymanego przedmiotu do maksymalnej
return - Przenosi gracza do pozycji w której się znajdował przed przeniesieniem.
search <SEARCHTERM> - Wyszukiwanie przedmiotu po nazwie
set <NAME> - Zapisujemy miejsce na mapie
setjump [JUMP|reset] - Wybiera wysokość naszego skoku
setspawn [<X> <Y> <Z>] – Zmienia pozycję spawnu
setspeed [SPEED|reset] - Zmienia prędkość poruszania się gracza
spawn <NAME|ID|random|list> [QTY] - Spawnuje wybranego stwora
spawnstack <NAME|ID|list|random> - Spawnuje wybranego stwora kilka klocków dalej
tele <X> <Y> <Z> - Przenosi do wybranej pozycji
time [set|get|day|night [minute|hour|day [TIME]]] - Pokazuje i zmienia czas w MC.
timeschedule <reset | <TIME1> <TIME2>> - Zmienia godzinę w MC
useportal - Przenosi do piekła
waterdamage - Włącza/wyłącza obrażenia od wody


komendy po ang.

achievement <list|unlock> - Allows you to list or unlock all achievements
alias <NAME> <COMMAND> {ARGS} - Allows you to assign an alias to one or more words
ascend - Moves you to the next platform above your position
atlantis - Toggles atlantis mode on/off
biome - Tells you what biome you are currently in
bind <KEYCODE> <COMMAND> {COMMANDPARAMS} - Binds a command to a keyboard button.
bindid <ID> <COMMAND> {ARGS} - Binds a command to a keyboard key using the key id
bring [ENTITY] - Brings the specified entity to you.
cannon [STRENGTH] - Shoots a primed TNT in the direction you are pointing.
chest <drop|get|fill|swap> - Allow access of chests
clear - Clears the console
clearwater - Toggles water clarity on/off
clone [QUANTITY] - Clones the NPC which you are looking at
config <setglobal [reset]> - Allows you to set the global configuration file as your current configuration
confuse [DISTANCE] - Confuses nearby mobs
confusesuicide - ?
cyclepainting - Cycles through the painting which you are pointing at
damage - Turns player damage on/off
defuse [all] - Defuses any TNT nearby which has been hit, drops 1 tnt in its place
descend - Moves you to the next platform below your position
destroy [all] - Destroys the current item
difficulty <LEVEL> - Sets the difficulty to the specified level (0-3)
drops - Turns item drops on/off, having them turned off will make the game run a little bit faster, and also stop your inventory from filling.
dropstore - This command transfers everything in your inventory into a chest that it creates next to you.
duplicate [all] - Duplicates and drops the currently selected item stack
explode [SIZE] - Sets off an explosion in your current location.
exterminate [SIZE] - KillNPC with style, kills the NPC you are pointing at
extinguish|ext [all] - Puts out all nearby fire (or all fire)
falldamage - Turns fall damage on/off
firedamage - Turns fire damage on/off
flammable <BLOCK> [CATCH] [SPREAD] - Sets the specified block at the flammability level
fly [SPEED] - Allows you to turn flying mode on/off, speed specified your flying speed
freecam - Allows you to freecam around the map
freeze - Freezes mobs so that they cannot move or attack you
goto <NAME> - Goto a waypoint
grow [all] - Grows all saplings/wheat on the map.
heal <HEALTH> - Heals a player the specified number of points
health <min|max|infinite> - Sets the health of a player to pre-defined figures
help [COMMAND] - Gives general help when COMMAND isn't specified, gives specific help when COMMAND is specified. Same as /h
helmet [ITEM] [QTY] [DAMAGE] - Specifies the helmet the player wears
home – Teleport to spawn point
infiniteitems - Toggles infinite items on/off
instantkill - Instantly kills any NPC you hit
instantmine - Turns instant mining on/off
instantplant [grow] - Instantly plants saplings into the ground, if grow is specified the tree will when instantly grow
item <ITEMCODE|ITEMNAME> [QUANTITY] [DAMAGE] – Gives player item, if quantity isn’t specified maximum amount of that item. Same as /give and /i
itemdamage - Turn item damage on/off. This means you will never have to repair an item again
itemname - Use this command to discover the itemname and ID of your currently selected item.
itemstack <ITEMID|ITEMNAME> [QUANTITY] - Gives the player the specified quantity of maximum item stacks of the item.
jump - Moves you from where you are to where your mouse is pointing. Note: This command is buggy and may put you in the block you move to.
keepitems - Turn this on and you will keep your items when you die.
kill – Kills the current player
killall <MOBTYPE> - Kills all of the specified mob type
killnpc [all|monster|animal] - Kills all living creatures nearby.
light - Turns permanent lighting on and off
listwaypoints - Lists all waypoints. Same as /l
longerlegs - Makes your legs longer so you can walk up 1 block high
macro <edit|create|dir|folder|delete|list|FILENAME {PARAMS}> - Runs a macro
maxstack [ITEMID|ITEMNAME|all] [STACKSIZE] - Configures the maximum stack size of that item between 1 and 64.
mobdamage - Mobs cannot give you damage
moveplayer <DISTANCE> <DIRECTION> - Moves the player the specified distance (in blocks) in the specified direction, (neswup)
msg <MESSAGE> - This commands adds a message to the console.
music [play|pause|skip|stop|VOLUME] - Requests a music track to be played, there is a limitation of at MAX 2 tracks per day. Set the volume by specifying VOLUME.
noclip - Turns no clip on/off.
output - This just toggles SPC messages on/off, useful for macros/scripts.
phelp [COMMAND] - Provides help for plugins
platform - Puts a glass square under your feet
plugin <list|enable [MODNAME]|disable [MODNAME]|dlist> - Lists all loaded plugins and also allows you to enable/disable plugins
pos – Gives current player position. Same as /p
ralias <NAME> - Removes the specified alias
reach <DISTANCE|reset> - Sets the player reach distance.
refill [all] - Re-stocks your items in your inventory to the maximum ammount
rem <NAME> - Removes the specified waypoint
removedrops [all] - This command removes item drops from the world.
rename <COMMANDNAME> <NEWNAME> - Allows you rename a command to a new name
repair [all] - Repairs the currently selected item to full health
reset - Resets the player settings
resize [1080p|720p|480p|setdefault [WIDTH]|<HEIGHT>] - Resizes the Minecraft window, no arguments sets it to default
reskin <FILENAME> - Reskins the NPC which you are pointing at to the specified skin
return - Moves the player to the last position before teleport
ride - Allows you to ride any NPC which you point at
sc <FILENAME> - Added scripting support (more information coming soon)
search <SEARCHTERM> - Allows you to search for items using a name
set <NAME> - Mark a waypoint on the world
setjump [JUMP|reset] - Sets the height that you jump. Note: Turns fall damage off if the jump is configured to move than 1.
setspawn [<X> <Y> <Z>] – Set the current position as the spawn point, if X Y Z are specified sets that position as spawn point
setspeed [SPEED|reset] - Sets the speed that the player moves
skin <USERNAME> - Change your players skin to ANY minecraft player
slippery <BLOCK> [SLIPPERYNESS] - Makes the specified block slippery, default is 0.6
spawn <NAME|ID|random|list> [QTY] - Allows you to spawn an individual creature.
spawnportal - Spawns a portal nearby the player
spawnstack <NAME|ID|list|random> - Spawns the specified creature a few blocks away from your current position (use "/spawn list" to get a list of creature names and codes).
startup <COMMAND> {ARGS} - Specifies a command to run on startup
superheat [all] - Turns items which are furnace-able into their furnaced form
superpunch [DISTANCE|reset] - Hit that NPC with a punch like no other
tele <X> <Y> <Z> - Teleport to X Y Z coordinates. Same as /t
time [set|get|day|night [minute|hour|day [TIME]]] - Set and get the time within minecraft.
timeschedule <reset | <TIME1> <TIME2>> - Sets a period of time (HH:MM format), this will make minecraft always within this time.
unbind <KEYCODE|all> - Unbinds the specified key from a command.
unbindid <ID> - Unbinds a command from a keyboard key using the key id
useportal - Instantly transfers you to the nether, use it again to go back.
waterdamage - Turns water damage on/off
weather <lightning|thunder|rain> - Toggles weather on/off
world <load|save|seed|new|exit|list|backup> - Allows you to explicitly, have control over your world.
world load <FILENAME> - Loads the specified FILE, this allows you to play ANY save on your computer, not just World1-5, and can have any name
world save - Explicitly saves your game then returns to it
world seed [SEED] - Allows you to see and change the seed of the map, so it will generate custom terrain
world new [FILENAME] [SEED] - Creates a new map at the specified location
world exit - Lets you exit a game without saving (perfect from when a creeper blows something up)
world list - Lists all the saves which you can load from ".minecraft/saves"
world backup - Allows you to backup your current world into .minecraft/backup



#2
Fabian

Fabian

  Master

 • Root
 • PipPipPipPipPip
 • 1812 postów
 • 259 tematów
635
Znakomity
 • PłećNie ustalono


aktualizacja ! nowa wersja !

#3
Macior!

Macior!

  Fresh

 • Użytkownik
 • Pip
 • 5 postów
 • 0 tematów
0
Obcy
jak to zainstakowac?:D

#4
Escape

Escape

  Fresh

 • Użytkownik
 • Pip
 • 2 postów
 • 0 tematów
0
Obcy
dzięki działa +

#5
Fabian

Fabian

  Master

 • Root
 • PipPipPipPipPip
 • 1812 postów
 • 259 tematów
635
Znakomity
 • PłećNie ustalono


uwaga dodałem update do wersji 1.5_01

#6
Fabian

Fabian

  Master

 • Root
 • PipPipPipPipPip
 • 1812 postów
 • 259 tematów
635
Znakomity
 • PłećNie ustalono


update
wersja pliku: 2.8_1

poprawiono błędy z komendą //wand w poprzedniej wersji nie pokazywała się siekierka po wpisaniu wand

#7
bat90

bat90

  Fresh

 • Użytkownik
 • Pip
 • 3 postów
 • 0 tematów
0
Obcy
thx :thumbsup:

#8
Fabian

Fabian

  Master

 • Root
 • PipPipPipPipPip
 • 1812 postów
 • 259 tematów
635
Znakomity
 • PłećNie ustalono


update

dodano
[1.6.5 and 1.6.6] Komendy w Trybie Single Player MineCraft [v2.9_1]

#9
Jaro12

Jaro12

  Outstanding

 • Użytkownik
 • PipPip
 • 113 postów
 • 9 tematów
8
Obcy
Bardzo przydatny mod, szczególnie kiedy się chce zbudować coś wielkiego, lub to zniszczyć. Polecam :D
Dołączona grafikaDołączona grafika
Dołączona grafika

#10
DeathBoxer

DeathBoxer

  Fresh

 • Użytkownik
 • Pip
 • 1 postów
 • 0 tematów
0
Obcy
Dzięki bardzo, działa wszystko.


P.S. Plusik dla Ciebie.

#11
krzy

krzy

  Fresh

 • Użytkownik
 • Pip
 • 1 postów
 • 0 tematów
0
Obcy
Proszę o podpowiedz jak wgrać te komendy.

#12
Invellios

Invellios

  ExAdmin.

 • Gold Member
 • PipPipPipPipPip
 • 1376 postów
 • 86 tematów
94
Niezwykły
 • PłećMężczyzna


przeszukaj forum w dziale minecraft jest gdzieś to opisane

#13
MazQuick

MazQuick

  Specjalność: C# i WebMastering

 • Użytkownik
 • Pip
 • 56 postów
 • 12 tematów
2
Obcy
Użyj ModCraft'a do wgrania tego moda na komendy :)
Tweet me | MineCraft Premium User
_______
MiST'11 <-- Nowy projekt, planowana premiera jednak później. (między 11-13.06.2011r.)

Chomikuj <-- Tona Anime :)

Otwarty na pomoc C# oraz PHP :)

#14
Fabian

Fabian

  Master

 • Root
 • PipPipPipPipPip
 • 1812 postów
 • 259 tematów
635
Znakomity
 • PłećNie ustalono


MazQuick a możesz napisać temat w dziale ModCraft z informacją jakie są dodane modyfikacje do tego programu ?

#15
senmimss

senmimss

  Fresh

 • Użytkownik
 • Pip
 • 2 postów
 • 0 tematów
0
Obcy
dzięki ,
explode [SIZE] - Wyłącza eksplozję w twoim obszarze (kiedy nie chcemy aby creeper zniszczył nam dom)

Wpisałem explode 100 i mi pół mapy rozje**ło :D

#16
Fabian

Fabian

  Master

 • Root
 • PipPipPipPipPip
 • 1812 postów
 • 259 tematów
635
Znakomity
 • PłećNie ustalono


:blink:
ja tego nie pisałem
może ktoś sobie zażartował

#17
senmimss

senmimss

  Fresh

 • Użytkownik
 • Pip
 • 2 postów
 • 0 tematów
0
Obcy
spoko , w sumie fajna komenda ale musiałem swój dom od nowa stawiać , po 5 godz. pracy nad nim ;d

#18
Fabian

Fabian

  Master

 • Root
 • PipPipPipPipPip
 • 1812 postów
 • 259 tematów
635
Znakomity
 • PłećNie ustalono


trzeba robić kopie save

ja robię raz dziennie

#19
pilatek

pilatek

  Fresh

 • Użytkownik
 • Pip
 • 4 postów
 • 0 tematów
0
Obcy
można update do 1.7?

#20
Fabian

Fabian

  Master

 • Root
 • PipPipPipPipPip
 • 1812 postów
 • 259 tematów
635
Znakomity
 • PłećNie ustalono


modyfikacja będzie dostępna w ModCraft




Użytkownicy przeglądający ten temat: 1

0 użytkowników, 1 gości, 0 anonimowych